DONT BE THE SAME - BE DIFFERENT
 

Phương thức thanh toán

Nếu bạn ở nội thành HCM (COD)

B1: KIDO sẽ xác nhận và gửi mã đơn hàng.

B2: Trong vòng 48h shipper sẽ liên hệ giao hàng.

B3: Bạn sẽ thanh toán tiền mặt cho shipper khi nhận hàng. 

 

Nếu bạn ở ngoại thành HCM

B1: KIDO gửi thông tin tài khoản.

B2: Sau khi hoàn tất chuyển khoản, bạn vui lòng gửi bill để KIDO kiểm tra giao dịch. 

(Lưu ý: chọn chuyển khoản 24/7 để giao dịch được nhanh hơn)

B3: Khi giao dịch thành công, KIDO sẽ xác nhận và gửi mã đơn hàng.

B4: Thời gian giao hàng dự kiến 3-4 ngày làm việc (tuỳ khu vực).