DONT BE THE SAME - BE DIFFERENT
 

VIDEO CONTENT

JD – VIDEO CONTENT

1.       MÔ TẢ NG VIỆC

- Sáng tạo nội dung video cho Reels, Stories và Tiktok.

- Quay và dựng video sản phẩm. 

- Tham gia phát triển ý tưởng cho các project mới. 

2.       YÊU CẦU NG VIỆC

- Sử dụng tốt các thiết bị quay hình (có thể sử dụng điện thoại).

- Biết sử dụng các phần mềm, app phục vụ cho việc hậu kì.

- Chịu được áp lực công việc, di chuyển nhiều nơi.

- Có khả năng làm việc theo nhóm.

- Thời gian rảnh linh hoạt.

- Có kiến thức về thời trang là một lợi thế.

3.       QUYỀN LỢI

- Mức lương: 8triệu - 15triệu

- Ưu tiên các bạn nữ

- Chính sách hỗ trợ các bạn sinh viên muốn gắn bó lâu dài

4.       THÔNG TIN KHÁC

- Địa điểm làm việc: văn phòng của KIDOSTUDIOWEAR tại Sài Gòn

- Thời gian làm việc: trao đổi khi phỏng vấn

Vui lòng gửi hồ sơ bao gồm: CV, Portfolio và 01 tấm ảnh vào email recruit@kidostudiowear.com với tiêu đề: Tên ứng viên – Video Content