DONT BE THE SAME - BE DIFFERENT
 

URI CARDIGAN

450,000

Chất liệu: Len

Chiều dài áo: 53cm

Chiều dài tay: 51cm

Chiều ngang áo: 57cm