DONT BE THE SAME - BE DIFFERENT
 

SELENA DRESS

470,000

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Chất liệu: Kate

Chiều dài đầm: 84cm

Chiều ngang đầm: 52cm

Chiều dài tay: 58cm