DONT BE THE SAME - BE DIFFERENT
 

ROOMY CARDIGAN

560,000

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Chất liệu: Len

Chiều dài áo: 50cm

Chiều dài tay: 40cm

Chiều ngang áo: 74cm

Cầu vai: 80cm