DONT BE THE SAME - BE DIFFERENT
 

JOLIE TOP

400,000

Chất liệu: Tweed

  S
Chiều dài áo 38cm
Chiều ngang áo 40cm
Chiều dài tay 19cm