DONT BE THE SAME - BE DIFFERENT
 

ELAIN TOP

350,000

Tay áo + vai: 64cm

Chiều ngang 50cm

Chiều dài 65cm.