SUMMER END SALE UP TO 50% - INSTORE + ONLINE
 

EDNA TOP

350,000

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Chất liệu: Kate thêu

Chiều dài tà trước: 38cm

Chiều dài tà sau: 43cm

Chiều ngang áo: 48cm

Chiều dài tay: 30cm