DONT BE THE SAME - BE DIFFERENT
 

DYLEN TOP

480,000

Chất liệu : len.

Chiều dài áo : 60cm

Chiều ngang áo : 46cm

Tay áo: 21cm