DONT BE THE SAME - BE DIFFERENT
 

CHIC SHIRT

430,000

THÔNG TIN SẢN PHẨM: 

- Chất liệu : Kate

- Chiều dài vạt trước: 63,5cm

- Chiều dài vạt sau: 66,6cm

- Chiều ngang: 55cm

- Vai: 33cm

- Dài tay: 60cm