DONT BE THE SAME - BE DIFFERENT
 

AINE CARDIGAN

490,000

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Chất liệu: Len

Chiều dài áo: 52cm

Chiều dài tay: 51cm

Chiều ngang áo: 55cm